Annonse

Gallup

Å mange rektige ongdomsuttrykk klarte du?

Relatert nyhet: Siste ordet går til Gonder: Løysing på ongdomsuttrykk

Avgi din stemme

Vis resultat

Vis alle galluper