Annonse

Gallup

Er du redd for sikkerheten når du kjører på Messelveien / omkjøringsveien?

Relatert nyhet: Havnet i grøfta på Messelveien

Avgi din stemme

Vis resultat

Vis alle galluper