ANNONSE
Annonse
Bevisst underbudsjettering i Froland kommune?

Svar på leder av frp sitt leserinnlegg 15.12.2021:

Bevisst underbudsjettering i Froland kommune?

Publisert:

Leder av Froland FrP påstår at det «bevisst foretas underbudsjettering» i Froland kommune, og at man kan budsjettere lønn i en kommune bare ved å «gange antall årsverk med en gjennomsnittslønn». Dette ønsker jeg som kommunedirektør og siviløkonom å si at jeg er svært uenig i.

Fjell, folk og konger

Leserinnlegg:

Fjell, folk og konger

Publisert:

Det snakkes mye om hva samfunnskostnaden for hva arbeidet i Blakstadkleiva er, -en pris blant annet innbyggere og næringsliv må betale. Den vil for næringslivet slå veldig forskjellig ut og jeg antar at samlet sett vil det være snakk om flere millioner! Så har vi samfunnet og «hvermansen».

170 millioner i strømstøtte til kunder på Agder

Innsendt:

170 millioner i strømstøtte til kunder på Agder

Publisert:

Agder Energi Nett har fått ansvar for oppfølging av Statens kompensasjonsordning for høye strømpriser. I disse dager sendes de første fakturaene ut, og kundene på Agder vil samlet få 170 millioner kroner i strømstøtte tilbakebetalt gjennom nettleien.

Gang og sykkelvei i Blakstad-kleiva, 05.01.2022. Tidsplanleggingen av anleggsarbeidene står til stryk

Leserinnlegg:

Gang og sykkelvei i Blakstad-kleiva, 05.01.2022. Tidsplanleggingen av anleggsarbeidene står til stryk

Publisert:

Kommentarer og spørsmål fra Svein Edmund Kristiansen, Froland.

 Ber voksne i Agder ta hensyn til barna på nyttårsaften

Innsendt:

Ber voksne i Agder ta hensyn til barna på nyttårsaften

Publisert:

Det drikkes mye rundt barn på årets siste kveld, det viser en fersk undersøkelse. – For mange barn blir nyttårsaften en skummel kveld med bråk fra fyrverkeri og berusede voksne, advarer alkovettleder.

Stor takk til Formannskapet

Leserinnlegg:

Stor takk til Formannskapet

Publisert:

Når vi fikk vite at skolen vår var truet var det mange som ble bekymret.

GOD JUL FRA FROLAND FRIVILLIGSENTRAL

Leserinnlegg:

GOD JUL FRA FROLAND FRIVILLIGSENTRAL

Publisert:

Det er seks år siden det ble tatt initiativ til å starte en frivilligsentral i Froland. I rådmannens innstilling foran kommunestyremøtet 12. mars 2015 ble det poengtert at en frivilligsentral med en daglig leder i 100 % stilling ville være et viktig initiativ for å stimulere til og være et ...

Innsendt:  Interpellasjon

Innsendt: Interpellasjon

Publisert:

Beboere i indre deler av Froland har nok et år måtte belage seg på strømbrudd. Det er ofte de samme områdene som går igjen. Det er sjelden vi får oppleve et år uten strømbrudd på vinterstid.

Innsendt: Årsverk og  budsjett i Froland

Innsendt: Årsverk og budsjett i Froland

Publisert:

Froland kommune ble våren 2021 innmeldt til å stå på ROBEK listen som medfører sterk statlig kontroll over kommunen. Froland kommune hadde i desember 2020 396 faste årsverk i følge KS lønns oversikt 2020.

Miljø og gjenbruk - La det igjen lyse i gamle hus

Leserinnlegg:

Miljø og gjenbruk - La det igjen lyse i gamle hus

Publisert:

Det hele begynte med en liten husmannsplass, sett fra et togvindu. I landskapet som føk forbi dukket det opp ei mørk lita husmannsstue på toppen av en åskam. Det var der og da at Tove Elise Ihler fikk idéen om en lysdugnad for første gang.

Leserinnlegg: Psykiatrien på villspor ?

Leserinnlegg: Psykiatrien på villspor ?

Publisert:

Nei, tror ikke psykiatrien er på villspor, men hele samfunnet har kanskje begynt å se et metningspunkt hva forventninger og materialisme har gjort med oss som samfunn.

Ordfører kommenterer kommunebudsjettet

Innsendt:

Ordfører kommenterer kommunebudsjettet

Publisert:

Det er både naturlig og riktig at det er engasjement rundt kommunens budsjettarbeid, særlig når det fører til kutt i stillinger og reduserte tjenester.

Fritidsklubbens uvurderlige verdi for barn og unge i Froland

Leserinnlegg:

Fritidsklubbens uvurderlige verdi for barn og unge i Froland

Publisert:

Nå har kommunedirektøren lagt frem sitt forslag for budsjett for 2022, der foreslår de at Froland fritidsklubb skal legges ned.

 IKKE LEGG NED MYKLAND SKOLE!

Leserinnlegg:

IKKE LEGG NED MYKLAND SKOLE!

Publisert:

Når 2. klassingen, sammen med en klassekamerat, kommer hjem fra skolen og sier at de må lage plakater der det skal stå: IKKE LEGG NED MYKLAND SKOLE! Da brister mamma hjertet...

Ditt avfall og klimamål

Leserinnlegg:

Ditt avfall og klimamål

Publisert:

Hver av oss produserer ca ½ tonn avfall årlig. Hva hver enkelt gjør med eget avfall og hvordan vi som mottakere av avfall tilrettelegger, er viktig for å nå klimamålene. Norges klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent sammenlignet med 1990-nivå.

Reisebrev: Norgestur på dugnad

Reisebrev: Norgestur på dugnad

Publisert:

I vår skrev Frolendingen at høstens 10. klasse samlet inn penger til avskutningstur. Nå er turen gjennomført, og det ble en opplevelsesrik tur som resulterte i mange gode minner for gjengen som går ut av 10. klasse til sommeren. Leder for turkomiteen, Olga Espegren, har sendt Frolendingen et ...

Leksefri skole

Leserinnlegg:

Leksefri skole

Publisert: - Oppdatert: 08.11.2021 kl 20:18

Frolendingen har fått tilsendt et leserinnlegg fra en elev på Froland ungdomsskole om lekser.

Status: Koronavaksinering i Froland

Status: Koronavaksinering i Froland

Publisert:

Mange frolendinger har fått tilbud om koronavaksinen. Vaksinekoordinator Mari Mykland orienterer om status i Froland.

Hørselmøte i HLF Froland og Åmli

Innsendt:

Hørselmøte i HLF Froland og Åmli

Publisert:

Anders Emil Ånonsen fra Froland og Åmli Hørsellag har sendt inn et innlegg fra årets første møte.

Funnet

Leserinnlegg:

Funnet

Publisert:

Sist fredag ble bikkje-lorten funnet på plenen rett ved husveggen min. Den er blitt mistet etter mørkets frambrudd sent torsdag kveld.

FrP raser mot at Høyre foreslår å avslutte statlig finansiert eldreomsorg

Leserinnlegg:

FrP raser mot at Høyre foreslår å avslutte statlig finansiert eldreomsorg

Publisert:

I den avgåtte Høyre-regjeringens siste forslag til statsbudsjett foreslår de å avslutte forsøksprosjektet med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Morten Stordalen, FrPs helsepolitiske talsperson reagerer skarpt på forslaget, som vil ramme de som mottar omsorgstjenester i Froland ...

Vi kan ikke verne oss ut av klimakrisa

Leserinnlegg:

Vi kan ikke verne oss ut av klimakrisa

Publisert:

Ifølge FNs klimapanel må vi både plante og bruke skog for å nå klimamålene. På tross av dette snakkes det stadig høyere om at mer vern er løsningen. Skal vi lykkes med det grønne skiftet i Norge, er vi helt avhengig av å bruke fornybare ressurser.

Grønnvasking av naturrasering!

Leserinnlegg:

Grønnvasking av naturrasering!

Publisert:

Å gå inn i det grønne skiftet betyr mer enn å etablere moderne industri som klinger grønt.

Omkjøringsveien

Leserinnlegg:

Omkjøringsveien

Publisert:

Omkjøringen via messel-libru bør for all del få på plass bedre og flere skilt samt mye bedre hensyn av oss trafikanter til hverandre.

Ett grønt næringseventyr vokser frem i Froland!

Leserinnlegg:

Ett grønt næringseventyr vokser frem i Froland!

Publisert:

I skogområdene utenfor Bøylestad og Bøylefoss i Froland kommune befinner området seg som i juni, ble satt på kartet i lokal media.