ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Spørsmål til Ridola - savner svar på to spørsmål

Leserinnlegg:

Spørsmål til Ridola - savner svar på to spørsmål

Publisert:

Takk for svar på leserinnlegget mitt Paul Ridola. Men her syntes jeg ikke du har svart på 2 av de mest sentrale spørsmåla i innlegget mitt.

Nidarhall – et skammens hus

Leserinnlegg:

Nidarhall – et skammens hus

Publisert:

Vi har flere ganger fått servert at Nidarhall blir for lite brukt og ikke er verdt å ta vare på av kommunens representanter, og derfor tillater vi oss å stille et spørsmål.

Slik feiler Statsforvalteren om Bøylestad

Leserinnlegg:

Slik feiler Statsforvalteren om Bøylestad

Publisert:

Eldar Bråten hevder i et leserinnlegg i Frolendingen som svar på mitt tidligere innlegg at det er jeg, og ikke Statsforvalteren, som har et snevert perspektiv på konsekvensene av å etablere ny industri på Bøylestad.

Drøm om stort maleri i Blakstadkleiva

Leserinnlegg:

Drøm om stort maleri i Blakstadkleiva

Publisert:

Froland, du har verdens beste, du kunne også hatt verdens største!

Familiedag på Nidarhall

Innsendt:

Familiedag på Nidarhall

Publisert:

Søndag arrangerte Froland Ungdomslag familiedag på Nidarhall med utstilling av produkter fra lokale og ikke lokale kunstnere.

Svar på leserinnlegg

Svar på leserinnlegg

Publisert:

Først vil jeg bare kommentere at situasjonen med forlengelse av stengt vei i Blakstadkleiva er en situasjon - vi som byggherre, Agder fylkeskommune, Froland kommune og entreprenøren ikke hadde ønsket.

Spørsmål til Ridola

Leserinnlegg:

Spørsmål til Ridola

Publisert:

At vi ikke har kunnet bruke Blakstadkleiva til trafikk i 14-15 mnd nå er bagateller i forhold til andre ting i verden.

Evig eies en tapt barndom, tør DU la være å si i fra?

Leserinnlegg:

Evig eies en tapt barndom, tør DU la være å si i fra?

Publisert:

Hver eneste dag går mange barn og unge å gruer seg til å gå på skolen, ikke bare i Froland, men i hele landet. De er ofte utsatt for synlig eller usynlig mobbing som medfører utenforskap, baksnakking og latterliggjøring av medelever.

Kronikk:

"Til gagn og beste for fylket"

Publisert:

Agder både kan og vil ta en ledende posisjon i et grønt skifte som bidrar til å skape jobber og kutte utslipp. Skal vi lykkes må alle gode krefter dra i samme retning, og vi trenger også statlige myndigheter på laget. Styringssignalene fra Stortinget og regjeringen må bli mye tydeligere om ...

Ja, til et demensvennlig Froland!

Leserinnlegg:

Ja, til et demensvennlig Froland!

Publisert:

En større andel av Norges befolkning vil i løpet av de neste årene få en demenssykdom. Dette som følge av at vi lever lenger, og befolkningen blir eldre. I følge Demenskartet har Froland kommune 89 personer med demenssykdom i 2020.

Hvorfor fremtidsfullmakt, og hvorfor opprette en

Innsendt:

Hvorfor fremtidsfullmakt, og hvorfor opprette en

Publisert:

På et tidspunkt i livet har mange skaffet seg penger på konto, i fond, hus, bil som eies eller leies, eller andre verdier som trenger vår «signatur» for å kunne benyttes eller selges.

En enorm oppgave foran oss

Innsendt:

En enorm oppgave foran oss

Publisert:

Hvordan håndterer vi vår aldrende befolknings økte behov når vi blir færre i yrkesaktiv alder og flere som står utenfor arbeidslivet? Kommunenes Sentralforbund (KS) stiller spørsmålet: «Kan vi unngå kommunal kollaps?»

Replikk til professor Knudsen: Ensidighet og balanse

Leserinnlegg:

Replikk til professor Knudsen: Ensidighet og balanse

Publisert:

I et innlegg den 28. oktober hevder Knudsen at Statsforvalterens innsigelse mot Bøylestad Energipark er ubalansert. Selv har han skrevet en svært så ensidig samfunnsanalyse på oppdrag fra firmaet.

Replikk til Tveitdal om Bøylestad Energipark

Replikk til Tveitdal om Bøylestad Energipark

Publisert:

Svein Tveitdal har et overmåte kort motsvar på min kritikk av perspektivet hans på Bøylestadutbyggingen. Han formulerer to påstander, men helt uten noen begrunnelse, og han unngår å gå inn i resonnementene i kritikken.

Statsforvalteren svikter om Bøylestad

Leserinnlegg:

Statsforvalteren svikter om Bøylestad

Publisert:

Saken om etablering av kraftkrevende industri i kraftknutepunktet på Bøylestad skaper engasjement i regionen. Temperaturen i debatten økte ytterligere da Statsforvalteren for en drøy måned siden i en innsigelse til Froland kommune slo fast at lokaliseringen var uegnet. Statsforvalterens ...

Svar på leserinnlegg 12.10.2022

Innsendt:

Svar på leserinnlegg 12.10.2022

Publisert:

I innlegg i Frolendingen konkluderer Eldar Bråtens i et svar til meg med at naturkostnadene ved etablering av Bøylestad Energipark klart overgår eventuelle klimafordeler. Dette er det ingen dekning for.

Gøy med malerkurs

Innsendt:

Gøy med malerkurs

Publisert:

Helga den 15. og 16. oktober hadde Froland malerklubb, malerkurs på Frivilligsentralen.

Hørselsmøte i HLF Froland, Åmli og Hornnes

Innsendt:

Hørselsmøte i HLF Froland, Åmli og Hornnes

Publisert:

Leder Anders Emil Ånonsen ønsket på vegne av styret alle velkommen til dette møte. Vi ønsket spesiellt Gunnar Messel og Willy Reppe som skulle underholde oss med musikk.

Jaktminner- Elgjakt i Lyngroth og Espeland jaktlag i 1954

Innsendt:

Jaktminner- Elgjakt i Lyngroth og Espeland jaktlag i 1954

Publisert:

Åge Tvermyr har sendt inn et gammelt bilde og et jaktminne som er nesten 70 år gammelt.

Mobbing i Froland – foregår det?

Leserinnlegg:

Mobbing i Froland – foregår det?

Publisert:

Blant barn? Å, ja! Blant voksne og eldre? Å, ja, dessverre!

Reell balanse, Tveitdal: La Bøylestadskogene avhjelpe naturkrisa

Leserinnlegg:

Reell balanse, Tveitdal: La Bøylestadskogene avhjelpe naturkrisa

Publisert:

I et leserinnlegg anmoder Svein Tveitdal Statsforvalteren om å finne «felles løsninger» når det gjelder de omstridte industrietableringene i østre Agder. Bakteppet er en global situasjon ingen kan trekke i tvil: faretruende store klimagassutslipp på den ene siden («klimakrisa») og en like ...

«Kilandsfalla – en perle i Nidelvvassdraget»

Lesernes mening:

«Kilandsfalla – en perle i Nidelvvassdraget»

Publisert:

Ved å jobbe fram Nidelva som begrep og destinasjon, kan det skapes store muligheter for verdiskapning og nye arbeidsplasser. Jeg var selv som privatperson til stede på et møte i Åmli i vår der planen på nytt ble hentet fram og heiet på av representanter fra alle deltakende kommuner.

Bøylestadsaken – på tide å sette punktum

Leserinnlegg:

Bøylestadsaken – på tide å sette punktum

Publisert:

Etter å ha kjent dette området i «trekanten» mellom Bøylefoss, Lyngroth og Brekka i mer enn trekvarthundre år, er det ikke vanskelig for meg å skrive under på at dette har vært og er et svært viktig rekreasjonsområde. Dette gjelder ikke bare for oss som bor her, men også for ...

Bøylestad industripark, en grønnvasket drøm?

Leserinnlegg:

Bøylestad industripark, en grønnvasket drøm?

Publisert:

Sannelig godt at det finnes en statsforvalter. En som gjør sine vurderinger ut fra de overordnede målsettinger og retningslinjer som landets øverste politiske ledelse har vedtatt. Dette bygger igjen på FN´s skisserte mål for klima og miljø.

Snart er skatten vår

LESERINNLEGG:

Snart er skatten vår

Publisert:

Regjeringen lanserte sitt nye skatteran 27. September. De estimerer å hente inn 33 milliarder ekstra. Kommunene som blir pålagt denne ekstrabeskatningen er primært kraftkommuner som allerede bidrar med store verdier til fellessamfunnet.

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse