ANNONSE
Annonse
Er Frolandskolen i krise?

Svar på leserinnlegg:

Er Frolandskolen i krise?

Publisert:

I et avisinnlegg sist uke underskrevet av FAU på U - skolen kommer det fram en del påstander som trenger noen kommentarer. Først og fremst er det bra med engasjement for skolen og elevenes trivsel og ferdigheter. Vi trenger foreldre og et FAU som bryr seg om barnas skolehverdag, men påstander ...

Ny vei over jordet

Innsendt:

Ny vei over jordet

Publisert:

Kjørte Tresnesveien for noen dager siden og blei nokså forstøkt

Kaptein Sabeltann på Osevollen

Innsendt:

Kaptein Sabeltann på Osevollen

Publisert:

Sist søndag hadde Froland menighetssenter friluftsmøte på Osevollen. Til tross for et vekslende vær, var det en ganske stor flokk som møteleder Karin Voie Fjærbu kunne ønske velkommen. Men så hadde det også ryktes at en lokal utgave av kaptein Sabeltann ville dukke opp for å leite etter ...

Følger sprengningsfolkene rådene i Ros-analysen?

LESERINNLEGG:

Følger sprengningsfolkene rådene i Ros-analysen?

Raset i Blakstadkleiva onsdag 8. juni, 2022

Publisert:

For folk som ikke var tilstede ser det ut til at salva først raste ut på eksisterende vei, og deretter raste flere store steinblokker videre ned på jernbanelinja. Dette bekreftes også fra videoen som Agderposten hadde.

Frolands skoler sliter med å motivere elevene, hva gjør vi galt?

LESERINNLEGG:

Frolands skoler sliter med å motivere elevene, hva gjør vi galt?

Publisert:

Froland kommune er nok en gang blitt invitert til å være med i oppfølgingsordningen til Udir. Dette er en ordning for kommunene med skoler som faller under den nedre grensen for kvalitet. For å havne blant de som blir invitert må kommunen ha dårlige resultater på flere kategorier.

VI GLEMMER IKKE – ELLER GJØR VI?

Kronikk:

VI GLEMMER IKKE – ELLER GJØR VI?

Publisert: - Oppdatert: 17.06.2022 kl 18:48

Både Norge og Froland har et spesielt forhold til Myanmar eller Burma. På nasjonalt plan har samfunnstopper, som tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og andre, vist et sterkt engasjement for fredsprosessen i dette asiatiske landet i mange år. Flere tusen burmesiske flyktninger er kommet ...

Frolandsskolen i Krise?

LESERINNLEGG:

Frolandsskolen i Krise?

Publisert:

Det vi ved en tilfeldighet finner ut av er at skolene i Froland har vært under en statlig oppfølgingsordning, nettopp grunnet de lave karakterene og at elevene på våre skoler mangler motivasjon!

Trafikksikkerhet har høyeste prioritet

Leserinnlegg:

Trafikksikkerhet har høyeste prioritet

Publisert:

Vi anerkjenner og deler Vangsnes sitt engasjement, men vi deler ikke hans bekymring.

Flausen” i Blakstad-kleiva, og beklagelsen fra fylkesordfører

Leserinnlegg:

Flausen” i Blakstad-kleiva, og beklagelsen fra fylkesordfører

Publisert:

Den enorme tidssprekken ved utbyggingen i Blakstadkleiva har ført til store ulemper for mange mennesker. Den dårlige omkjøringsveien over det lange tidsrommet har ført til både unødig tidsbruk, økte kostnader og økte forurensinger. En av de største tabbene utover selve bommen i ...

Ikke la veien til industriområdet bli en dødsfelle

Leserinnlegg:

Ikke la veien til industriområdet bli en dødsfelle

Publisert:

Arendals Fossekompani sin plan om å legge industri langt oppe i skogen, unna alt av allerede eksisterende infrastruktur virker for meg verken grønt eller bærekraftig. Jeg er daglig bruker av veien og som trafikklærer er jeg over snittet opptatt av trafikksikkerhet. Jeg ser med stor bekymring ...

Stakkars de som planla Blakstadkleiva

Leserinnlegg:

Stakkars de som planla Blakstadkleiva

Publisert:

Jeg leste i Frolendingen at en hovedårsak til de voldsomme forsinkelsene i arbeidet med gang- og sykkelsti i Blakstadkleiva er at massene som må fjernes er vesentlig større enn det som var tenkt. Og så får de som planla dette kjeft og kritikk for dårlig arbeid.

Energiparken på Bøylestad kan bety slutten på eiendomsskatten i Froland

Leserinnlegg:

Energiparken på Bøylestad kan bety slutten på eiendomsskatten i Froland

Publisert:

Fra Blakstadheia er det spennende å følge med i Frolendingen om dagen. De spennende utbyggingsplanene til Arendals Fossekompani den ene dagen, motstandsgruppas protester den neste.

La ikke «Industriracet» på Bøylestad få ødelegge elva vår

Leserinnlegg:

La ikke «Industriracet» på Bøylestad få ødelegge elva vår

Publisert: - Oppdatert: 09.05.2022 kl 15:05

På Bøylestad i Froland planlegges det et 1800 dekar stort industriområde innenfor et område på totalt 3800 dekar inklusiv veier, jernbane, buffersoner og næring. Området er i dag et NLF-område, avsatt til landbruk, natur og friluft. Området har svært nær tilknytning til Nidelva. ...

Frolendinger på landsmøte

Innsendt:

Frolendinger på landsmøte

Publisert:

Steinar Rørvik, Studieleder Froland Frp har sendt inn et innlegg fra landsmøte i Frp, hvor han og Stig Rune Rasmussen fra Froland var til stede.

Ikke ødelegg naturens egen CO2 lagring

Innsendt:

Ikke ødelegg naturens egen CO2 lagring

Publisert:

FNs klimapanel understreker sterkt: Bevar intakt natur- og økosystemer.

Et flatsprengt Bøylefoss

Leserinnlegg:

Et flatsprengt Bøylefoss

Publisert:

Debatten går om det grønne skiftet, kraftkrevende grønn industri, batterier og toMorrow ore not.

Blakstad-kleiva lavt prioritert av Agder fylkeskommune

Leserinnlegg:

Blakstad-kleiva lavt prioritert av Agder fylkeskommune

Publisert:

Meningsløst at en jernbane med et fåtall passasjerer skal forsinke utbyggingen i Blakstadkleiva.

MOTSTANDEN MOT NÆRINGSUTVIKLING I FROLAND

Leserinnlegg:

MOTSTANDEN MOT NÆRINGSUTVIKLING I FROLAND

«Bøylestadaksjonistene» : Stopp verden – jeg vil av !

Publisert: - Oppdatert: 23.04.2022 kl 08:43

Jeg viser til Frolendingens referat fra møtet aksjonsledelsen mot næringsutvikling ved Statnetts Sentralnettstasjon ovenfor Bøylestad, arrangerte nylig.

Klimaendringer? Nei, heldigvis, det er jo bare VÅREN!

Innsendt:

Klimaendringer? Nei, heldigvis, det er jo bare VÅREN!

Publisert:

Kaldt den ene dagen, varmt den neste, så regn og litt sludd. Klimaendringer? Nei, slik har våren kommet til oss i uminnelige tider! Kulde og snø, skareføre og isete skispor, regn og sol, og så surrer plutselig en humle forbi. Dette er våren!

Froland Pensjonistforening gjenoppstår

Innsendt:

Froland Pensjonistforening gjenoppstår

Publisert:

Froland Pensjonistforening har vært nedlagt en del år. Men nå er det satt i gang arbeid med å få nytt liv i foreningen igjen.

Årsmøte for HLF Froland og Åmli

Innsendt:

Årsmøte for HLF Froland og Åmli

Publisert:

Årsmøte ble holdt på Froland Frivilligsentral. På grunn av korona var vi litt usikre på om vi skulle ha et fysisk møte. Men da myndighetene åpnet opp, så bestemte vi oss for å arrangere et åpent møte.

Rasering av natur og miljø

Innsendt:

Rasering av natur og miljø

Publisert:

Sett deg i godstolen og lukk øynene. Drømmer du om å kunne se over på et industriområde fra hjemmet ditt, eller i det minste leve i nærheten av et? At du kunne høre litt maskindur, eller kjenne litt industrilukt når det var den rette vindretningen? Føle at du var i nærheten av ...

Svar på «kommentarfeltet» til Frolendingens sak 2. Mars om eiendomsskatt

Innsendt:

Svar på «kommentarfeltet» til Frolendingens sak 2. Mars om eiendomsskatt

Publisert:

2. mars la Frolendingen ut en sak om eiendomsskatt på sin facebook-side, og jeg tenker her å ta for meg noen av spørsmålene i kommentarfeltet.

Svar på leserinnlegg

Innsendt:

Svar på leserinnlegg

Publisert:

Takk for ærlig innlegg og jeg kan forstå frustrasjonen over at Mykland skole blir truet i hvert budsjett. Det er kommunedirektørens rett og plikt å legge fram er forsvarlig budsjett, og en presset økonomi gjør at alt må ses på. Han har imidlertid tatt signalet fra K -styret nå om at skolen ...

Åpent brev til ordføreren i Froland kommune

Innsendt:

Åpent brev til ordføreren i Froland kommune

Publisert: - Oppdatert: 23.03.2022 kl 12:20

Kjære ordfører. Jeg innleder mitt åpne brev til deg med stor skuffelse. I vår kamp her mot kommunens iherdige innsats med å nedlegge skolen - har vi nå tapt første slaget. Mykland Barnehage legges ned.