Annonse
Vi vil mer for Froland

Leserinnlegg:

Vi vil mer for Froland

Publisert:

Froland Senterparti har et klart og tydelig engasjement for å få en bedre kommune å bo i.
Vår målsetting for kommunevalget er å stille et sterkt lag som kan arbeide for gode løsninger til det beste for hele kommunen. Listen vår har representanter som sammen har kompetanse, erfaring og et ...

Hørselsmøte i HLF Froland, Åmli, Evje og Hornnes

Leserinnlegg:

Hørselsmøte i HLF Froland, Åmli, Evje og Hornnes

Publisert:

Denne gangen hadde vi besøk av Leifur Holand Muller, som skulle snakke om hørsel og demonstrere Hørselstekniske Hjelpemidler. Vi hadde også fått Wivi Garthe fra Risør til å hørselsteste folk. Mange vet ikke hvordan deres hørsel er, og dette er en god hjelp for de som er i tvil.

En fisketur til Øynesvannet i 1952

Innsendt:

En fisketur til Øynesvannet i 1952

Publisert:

Det var alltid litt eventyrlig å komme til Øynesvannet. Der var det bever, et ellers sjeldent dyr i 1950–årene. Vi så huset dens ved Brekkestølona og hørte kanskje den plasket om natta. Og var vi heldige kunne vi få se fiskeørn og kanskje storlom. Spennende opplevelser for den som var ...

Stor oppslutning i Froland Pensjonistforening

Innsendt:

Stor oppslutning i Froland Pensjonistforening

Publisert:

Etter å ha ligget nede i noen år, startet Froland Pensjonistforening opp igjen med nytt styre i 2022. Etter ny oppstart har medlemstallet økt godt.

Svar på innlegg om Nidarhall

Innsendt:

Svar på innlegg om Nidarhall

Publisert:

Jeg er nok ikke enig i at vårt svar var intetsigende, snarere har jeg fått tilbakemeldinger på at det var oppklarende (for noen i alle fall). Men det er jo øynene som ser. For å møte engasjementet for Nidarhall på en positiv måte, vil jeg ta saken til drøfting i formannskapet, for å høre ...

Nidarhall – nok en gang

Leserinnlegg:

Nidarhall – nok en gang

Publisert: - Oppdatert: 21.03.2023 kl 16:34

Vi løfter igjen diskusjonen om Nidarhall. Etter siste leserinnlegg ser vi ingen reaksjon fra kommunens representanter. Dette er vi vant til, det er tydeligvis måten å reagere på om ubehagelige emner, etter et ullent og intetsigende svar på første henvendelse. Ting skal ties i hjel, men det ...

De første bilene til Bjørkli på Hurveheia

Innsendt:

De første bilene til Bjørkli på Hurveheia

Publisert:

På 1950- tallet hadde vi bare en kjerrevei innover til oss på Bjørkeli fra krysset på Gullknappveien, ved Ljåstadbakken. Med forsiktighet kunne man kjøre bil til Ytterkjenn. Mellom Ytterkjenn og oss var det så dype sauledabber at vi en gang da det var ekstra bløtt, satte vi oss fast med den ...

Årsmøte i Froland KrF

Leserinnlegg:

Årsmøte i Froland KrF

Publisert:

«KrF har et samlet lag som har respekt for hverandres syn og hvor det er lov å være uenig».
Dette uttalte ordfører Ove Gundersen, da Froland KrF avholdt årsmøte og nominasjonsmøte siste uka i februar. Årsmøtet hadde besøk av varaordfører i Arendal, Terje Eikin, og han deltok i ...

Gratulerer med barnehagedagen til liten og stor

Leserinnlegg:

Gratulerer med barnehagedagen til liten og stor

Publisert:

Tirsdag 14. mars arrangeres barnehagedagen, årets barnehagedag setter søkelyset på betydningen av flere ansatte i barnehagen. Fagforbundet mener alle barn har rett på en trygg barndom. Barn må få være barn. Lek og fritid har en egenverdi.

Kjernekraft i Froland? Ja, hvorfor ikke?

Leserinnlegg:

Kjernekraft i Froland? Ja, hvorfor ikke?

Publisert:

Debatten om kjernekraft har for alvor blusset opp i lys av energimangelen i Europa og høye norske strømpriser. Det ble ytterligere aktualisert av Trond Mohns opprettelse av Norsk Kjernekraft AS med noen av Norges fremste eksperter på området.

Da bare underklassen bodde på Blakstadheia

Innsendt:

Da bare underklassen bodde på Blakstadheia

Publisert:

For mer enn hundre år siden var husmennene en av de store sosiale gruppene i samfunnet. En husmann var en person som festet en plass som lå under en gård. Han betalte en årlig avgift av plassen, som oftest betalt i form av arbeidsplikt. Husmannsplassen kunne være festet på livstid, på ...

Svar til FrP/Østreim

Leserinnlegg:

Svar til FrP/Østreim

Publisert: - Oppdatert: 12.03.2023 kl 11:11

Her var mye feil og snodige påstander, Oddvar. Først noen fakta: Formannskapet vedtok enstemmig kommunedirektørens budsjettforslag i november 2022 (også FrP). Ved sluttbehandlingen i kommunestyret i desember kom de ulike partiene med sine egne budsjettforslag som alle fikk eget partis stemmer.

Vil lure statsforvalteren

Leserinnlegg:

Vil lure statsforvalteren

Publisert:

Kommunestyret i Froland var samlet 15 desember 2022 for å vedta sitt budsjett for 2023.

Gnist og nye flammer i Froland SP, -nå skal vi mele vår egen kake for Froland!

Leserinnlegg:

Gnist og nye flammer i Froland SP, -nå skal vi mele vår egen kake for Froland!

Publisert: - Oppdatert: 12.03.2023 kl 21:40

Det handler om en ting i lokalpolitikken i Froland, vi skal mele vår egen kake.
Jeg for eksempel, skal legge til rette for at min datter får en best mulig skole å gå på, at Froland får økte inntekter så jeg får redusert eiendomsskatt og at vi har penger nok til varmt vann i bassenget i ...

På Nidarhall foregår det mye

Leserinnlegg:

På Nidarhall foregår det mye

Publisert:

Vi har fått forståelsen av, ute på bygda, at Froland ungdomslag ligger nede, men det er ikke tilfellet.
Vi har, i likhet med mange andre, hatt laber aktivitet under pandemien, men dette er i ferd med å ta seg opp igjen.

Årsmøte Agder Frp

Leserinnlegg:

Årsmøte Agder Frp

Publisert:

I helgen ble det avholdt årsmøte i Agder FrP. Froland FrP var godt representert med både delegater og observatører.

Tusen takk for tilliten – hilsen Froland Senterparti

Leserinnlegg:

Tusen takk for tilliten – hilsen Froland Senterparti

Publisert:

Tillit er ikke noe man får, det må man gjøre seg fortjent til. Det er derfor veldig gøy at vi den siste tiden har opplevd en medlemsvekst som vi tidligere aldri har sett maken til!

Kommentar til Kjellfrid

Leserinnlegg:

Kommentar til Kjellfrid

Publisert:

Jeg har vært lite involvert i SP Froland de siste årene etter at jeg ga meg som ordfører, det er snart 8 år siden.

Det jeg sa og det jeg mente om diktatorer og mafia i Sp

Leserinnlegg:

Det jeg sa og det jeg mente om diktatorer og mafia i Sp

Publisert:

Folk som har lest Frolendingen, kan ha fått forståelsen av at jeg mener Senterpartiet er et «diktatorstyrt mafiaparti». Det har jeg aldri sagt, og det mener jeg ikke.

Slåttekarer på Langemyr

Innsendt:

Slåttekarer på Langemyr

Publisert: - Oppdatert: 05.03.2023 kl 09:28

Far og Olav står klare til myrslått på Langemyr. Far med ferdig skjeftet ljå og strykestikka i høyre handa, og med en antakelig nyslipt(!) ekstra ljå under venstre arm. Olav står med orvet i ene handa, og med ljå, strykestikke og et melkespenn i den andre. Han har nistesekk på ryggen, og i ...

- Her er det plass til alle

Innsendt:

- Her er det plass til alle

Publisert: - Oppdatert: 03.03.2023 kl 16:07

Froland historielag opprettet junioravdeling i januar 2023. Dette er tiltak for barn og unge i skolealder. Så kan du jo spørre; «hvorfor det? Skal dere nå ta opp kampen med andre organisasjoner i Froland, som også driver barne-/ungdomsarbeid.» Neida, her er plass til alle. Det er viktig at ...

Agder Renovasjon IKS - 25 års jubileum

Leserinnlegg:

Agder Renovasjon IKS - 25 års jubileum

Publisert:

Agder Renovasjon IKS har 25 års jubileum! Selskapet ble stiftet som et interkommunalt samarbeid 1.mars 1998. Kommunene i Arendal – Grimstad regionen har siden 1972 samarbeidet om renovasjon.

Mat på Froland sjukeheim

Leserinnlegg:

Mat på Froland sjukeheim

Publisert:

Ett leserinnlegg i Frolendingen 8/2 fikk meg til å skrive noen ord.
Leserinnlegget var stila til Froland kommune ang. misnøye på
Middagen ved Froland sjukeheim.

Leksefri eller leksebevisst skole i Froland?

Leserinnlegg:

Leksefri eller leksebevisst skole i Froland?

Publisert:

Jeg viser til to engasjerte innlegg i siste utgave av Frolendingen om lekser og om de tiltak kommunestyret har iverksatt for å involvere skole, foreldre og politikere. KrF har ikke behandlet saken enda i påvente av resultatet av innspillsrunden, men jeg kan røpe at det er stor positivitet til å ...

Veidemannens høst

Innsendt:

Veidemannens høst

Publisert:

Erling E. Hægeland ser tilbake på et minne fra sin jakthøst.