Hva vil KrF stemme nå i forhold til Bøylestad-saken?

Leserinnlegg:

Hva vil KrF stemme nå i forhold til Bøylestad-saken?

Publisert:

Nå har kanskje roen senket seg i Froland etter valget. Kanskje er ikke de store sakene så viktige lenger? Da tenker vi på Krf som var høyt på banen mot industriområde på Bøylestad og mot vindmøller i Mykland.

Svar på leserinnlegg fra FrP

Leserinnlegg:

Svar på leserinnlegg fra FrP

Publisert:

Vi i KrF har samme standpunkt i sakene som før valget og kommer til å stemme ut fra hva vi mener er best for Froland og innbyggerene.

- Hvorfor er ikke tilbudet lagt opp slik at både unge og voksne har ett reelt tilbud ?

Leserinnlegg:

- Hvorfor er ikke tilbudet lagt opp slik at både unge og voksne har ett reelt tilbud ?

Publisert:

Mange innlegg er skrevet om kollektivtrafikk i utkantene i Agder.
Beboere i Flosta vet knapt hvordan en buss ser ut. Og jeg som bor på Froland Verk vet jo hvordan bussen ser ut, men hvordan rutetilbudet er lagt opp er en annen sak.

Agder fengsel - Fra suksess til katastrofe

Leserinnlegg:

Agder fengsel - Fra suksess til katastrofe

Publisert:

Agder fengsel med avdelinger i Mandal, Froland og på Evje ble innviet med store ord om verdens beste fengsel i 2020. Og det var sant, alt lå til rette for at intensjonen om soning etter normalitetsprinsippet og målet om tilbakeføring til samfunnet kunne virkeliggjøres.

Vern av matjord i kommunen vår

Leserinnlegg:

Vern av matjord i kommunen vår

Publisert:

Det nærmer seg valgdagen, og du har kanskje allerede bestemt deg for hvilket parti som vil
få din stemme.

Froland trenger trygg styring

Leserinnlegg:

Froland trenger trygg styring

Publisert: - Oppdatert: 10.09.2023 kl 22:48

Gjennom hele perioden som snart er slutt har Høyre vist en politikk som tar Froland videre på en trygg måte. Vi viste at det var mulig å legge frem et budsjett uten eiendomsskatt.

Et rungende ja til friskoler

Leserinnlegg:

Et rungende ja til friskoler

Publisert:

For mange elever i offentlig skole så er privatskolene redningen både hva gjelder læring og også sosialt. Arendal har tre viktige og helt nødvendige friskoler, St. Franciskus skole, Steinerskolen og Arendal International School (AIS). Alle disse har en svært god pedagogikk og etter vår ...

Kraftknutepunktet på Bøylestad gir Froland og regionen store muligheter

Leserinnlegg:

Kraftknutepunktet på Bøylestad gir Froland og regionen store muligheter

Publisert:

I Agder har vi noen fortrinn som er unike. De fornybare ressurser i indre Agder som våre forfedre på en fremtidsrettet måte tok i bruk, må vi med dagens kraftbehov, forvalte på enbærekraft måte.

Batterifabrikken kan gi skyhøye strømpriser

Leserinnlegg:

Batterifabrikken kan gi skyhøye strømpriser

Publisert:

Åpent brev til Morrow, Å energi og Arendals Fossekompani samt stortingspolitiker ved statsminister Jonas Gahr Støre og Erna Solberg.

- Med flere lærere på skolen vil vi også kunne angripe det store mobbeproblemet

Leserinnlegg:

- Med flere lærere på skolen vil vi også kunne angripe det store mobbeproblemet

Publisert: - Oppdatert: 08.09.2023 kl 13:34

Froland kommune står ovenfor en fremtid med stort behov for å prioritere det som er viktigst først. Høyre satser på å stryke Frolandsskolen. Vi vil øke grunnbemanningen på skolen.

Dyr blomst, den dyreste i Froland

Innsendt:

Dyr blomst, den dyreste i Froland

Publisert:

Knut Oveland har skrevet et dikt om prosjektet i Blakstadkeliva:

På tide med sunn fornuft bak rattet

Leserinnlegg:

På tide med sunn fornuft bak rattet

Publisert:

Ville du latt konsulenter og utenforstående ta avgjørelser som gjorde dine investeringer og prosjekter plutselig ble betraktelig dyrere, uten noen god forklaring?

Vi kan nå selv velge hvordan vi vil utvikle Froland

Svar til Torgeir Oveland og Siw Haslemo:

Vi kan nå selv velge hvordan vi vil utvikle Froland

Publisert:

Jeg viser til Oveland og Haslemos svar på min begrunnelse for hvorfor jeg er skeptisk til den planlagte utbyggingen av Bøylestad industripark. Som det klart kommer fram i innlegget, vil KrF jobbe hardt for å utvikle Froland både med næringsliv og nye attraktive boligområder. Hele poenget er ...

Er virkelig alt galt med Bøylestad Energipark?

Leserinnlegg:

Er virkelig alt galt med Bøylestad Energipark?

Publisert: - Oppdatert: 04.09.2023 kl 18:51

Vi leser innlegget til Ingunn Fjærbu Roppestad i Frolendingen om Bøylestad energipark, og undrer oss. Vi kan ikke se at hun nevner én eneste positiv effekt av en slik etablering, det er viktig å se en sak fra flere sider. Vi er positive til utredning av prosjektet, men ser samtidig at det vil ...

Kommentar fra kommunedirektøren

Innsendt:

Kommentar fra kommunedirektøren

Publisert:

Spørsmålet er om ekteskapet mellom virksomhetsleder Fredrick Høyer-Berntsen og ektefelle Mirell Høyer-Berntsen (SV sin 1. kandidat til fylkestingsvalget) er egnet til å svekke tilliten til virksomhetsleder sin upartiskhet i saken om næringsområdet på Bøylestad.

Full gass på Jomås

Innsendt:

Full gass på Jomås

Publisert:

Denne helgen har det vært motocross løp hos Froland motocrossklubb vårt anlegg på Jomås med utøvere fra 5 år til godt over 50 med konkuranse og trivsel som hovedtema.

-  NVE fikk inn 37 høringsinnspill

Svar på Skogø sitt innlegg:

- NVE fikk inn 37 høringsinnspill

Publisert:

Faktafeil, Geir Skogø: I forbindelse med utvidelsen av den nye transformatorstasjon på Bøylestad i 2010 fikk NVE inn 37 høringsinnspill, hvorav 6 kom fra Bøylestad bla Ivar Åsen, Knut Bøylestad, Nils Lyngroth, Ragnar Bøylestad, Tor Espen Risholt og sist men ikke minst fra Driftsstyret ...

Bøylefoss/ Bøylestad - nok en gang

Leserinnlegg:

Bøylefoss/ Bøylestad - nok en gang

Publisert:

I et av sine mange innlegg i Frolendingen skriver Kirsten Henningsen nylig at det bor til sammen 130 mennesker i området. Kjernen i saken er om disse 130, eller snarere en del av dem, skal kunne nedlegge veto mot en næringsutvikling som vil være bra for de ca 98% andre i Froland. Jeg synes ikke ...

- Disse løsningene vil kunne bidra til at flere unge ønsker å bosette seg her

Leserinnlegg:

- Disse løsningene vil kunne bidra til at flere unge ønsker å bosette seg her

Publisert:

Jeg er listekandidat nr. 9 for Froland Høyre. Det er på tide at Høyre får den oppmerksomheten vi fortjener. Til nå har ikke Høyre fått så mye oppmerksomhet i kommunen, og folket er ikke opplyst om de fantastiske løsningene vi har, både de kortsiktige og langsiktige.

- Som bilist er det plagsomt når jeg havner bak en sykkel i 70-sonen uten mulighet til en trygg forbikjøring

Leserinnlegg:

- Som bilist er det plagsomt når jeg havner bak en sykkel i 70-sonen uten mulighet til en trygg forbikjøring

Publisert:

På tampen av valget vil jeg gjerne skrive litt om å flytte på seg her i kommunen. Det er vanskelig uten å eie bil. De fleste som bor i Froland har jobb i andre kommuner, hovedsaklig i Arendal. Det er for dårlig kollektivtilbud og for dårlig vei til å komme seg rundt uten bil. Bussen går ...

- Kommunen har et ansvar for å tilrettelegge for at vi har et godt lavterskeltilbud

Leserinnlegg:

- Kommunen har et ansvar for å tilrettelegge for at vi har et godt lavterskeltilbud

Publisert:

Utenforskap kan ramme alle. Manglende mestring i skole eller jobb, psykisk eller fysisk sykdom, rus, mobbing, ensomhet, omsorgssvikt og fattigdom er eksempler på livssituasjoner som setter unge mennesker på sidelinjen. Over tid vil konsekvensene bli store og varige. Derfor må kommunene styrke ...

- Hvordan forholder du og dine partifeller dere til ekspropriasjon?

Leserinnlegg/svar til Frank B. Sigvaldsen m.fl:

- Hvordan forholder du og dine partifeller dere til ekspropriasjon?

Publisert:

Du/dere skriver i Frolendingen 29.08. at arbeidsplasser skaper lokalsamfunn og bolyst. På Bøylestad og Bøylefoss bor det til sammen 130 mennesker som allerede har et levende lokalsamfunn og et sted hvor de har lyst til å bo.

- Vi trenger en næringssjef i vår kommune

Leserinnlegg:

- Vi trenger en næringssjef i vår kommune

Publisert:

Froland lever av inntekter og vi er nødt til å skape flere arbeidsplasser i kommunen, dette er alfa og omega! Vi kan ikke basere oss på at alle skal få jobb i nabokommunene.

Bøylestad skal leve

Leserinnlegg/svar:

Bøylestad skal leve

Publisert:

Viser til innlegg i Frolendingen skrevet av SV-representanter fra Froland, Agder og Stortinget om utbyggingen på Bøylestad. Innlegget viser til nedbygging av natur i Froland og landet ellers, uten i det hele tatt å nevne vår tids største dilemma: Vi har en klimakrise og naturkrise som krever ...

- Vi ønsker å ha bedre dialog med politikere og administrasjonen

Leserinnlegg:

- Vi ønsker å ha bedre dialog med politikere og administrasjonen

Publisert:

Først vil jeg takk til alle som var med på debatten på Mykland 23.8. Alle fra partiene, alle lokale og andre tilreisende. Det var en ryddig fin debatt, der jeg tror alle fikk sakt sitt. Mens jeg sto bak og fulgte med, var det mange ting jeg ville kommentert men gjorde det ikke.

Annonse