Annonse

Se opptak fra kommunestyremøte

Publisert:

Torsdag var lokalpolitikerne samlet til kommunestyremøte. Her ble saker med tema som vold i skolen, finansieringsavtale i Blakstadkleiva og barnehageplasser tatt opp.

Nå styrkes hjemmesykepleien

Nå styrkes hjemmesykepleien

Publisert:

Tidligere denne uken kunne Frolendingen fortelle at virksomhetsleder på Omsorg, Marianne Røed fryktet økt press på hjemmesykepleien kunne føre til at folk sluttet. Torsdag ble ønsket om 2,7 millioner til å øke bemanningen i behandlet.

Etterlyser oversikt over bomberom

Etterlyser oversikt over bomberom

Publisert:

Konservativt med Frank Rørheim i spissen mener det er viktig å trygge kommunens innbyggere med nok bomberom.

Enorm medlemsøkning i Froland Senterparti

Enorm medlemsøkning i Froland Senterparti

Publisert: - Oppdatert: 04.03.2023 kl 17:23

Utmeldingene, som ble varslet etter nominasjonsmøtet i Froland Senterparti, har latt vente på seg. I stedet renner det inn med nye medlemmer.

Fortalte om mulighet for boligrealisering for unge

Fortalte om mulighet for boligrealisering for unge

Publisert:

Hvordan kan unge komme inn på boligmarkedet? Hvilke muligheter finnes for de med lite penger på konto i dag? Det var noen av spørsmålene som ble tatt opp da Froland Høyre inviterte til foredrag om konseptet "Fra leie til eie", hvor representanter fra Arendal og Froland kommune fortalte om ...

Melder seg ut av et «Diktatorstyrt mafiaparti»

Melder seg ut av et «Diktatorstyrt mafiaparti»

Publisert: - Oppdatert: 28.02.2023 kl 18:36

Vrakingen av to sentrale Senterpartipolitikere, i forkant av nominasjonen til kommune- og fylkestingsvalget, har gitt ti utmeldelser – og flere er varslet. – Jeg kan ikke være en del av dette diktatorstyrte mafiapartiet, freste Kjellfrid Lyngroth.

Ordførerkandidaten i Froland SP klar

Ordførerkandidaten i Froland SP klar

Publisert: - Oppdatert: 27.02.2023 kl 22:26

Mandag kveld ble det klart at Frank Sigvaldsen ble Froland Senterparti sin ordførerkandidat til årets kommune og fylkestingsvalg.

- Passer ikke inn i fremtiden!

- Passer ikke inn i fremtiden!

Publisert: - Oppdatert: 24.02.2023 kl 22:13

Sigmund Pedersen, som nå sitter i Senterpartiets nominasjonskomite, likte dårlig at Marthe Espeland stemte mot partiprogrammet i et kommunestyremøte. I pausen sa han at hun ikke passer inn i Froland Senterparti, i fremtiden. Nå er hun ute av lista.

Blir Kristin fra Froland den nye fylkesordføreren i Agder?

Blir Kristin fra Froland den nye fylkesordføreren i Agder?

Publisert:

Kristin Ljosland er den eneste fylkesordførerkandiaten fra Froland til årets kommune og fylkestingsvalg. Frolandspolitikeren fra senterpartiet ser for seg en spennende tid frem mot valget i september.

Uønsket i Senterpartiet

Uønsket i Senterpartiet

Publisert: - Oppdatert: 17.02.2023 kl 15:46

I forrige valgperiode var Gunnar-Ole Lyngroth ordførerkandidat for Senterpartiet. Disse håndsopprekningene sendte både han og Marthe Espeland ut av lokalpolitikken for de neste fire årene.

Video:

Se debattene fra kommunestyremøtet her

Publisert:

Debatt om utbygging av Froland ungdomsskole, ja eller nei til tilskudd til skianlegg, presentasjon av helse og velferd og behandling av sak med dagbøter var noe av det kommunestyret behandlet i årets første møte torsdag. Her kan du se opptak fra hele møtet.

Enstemmig om oppryddingsfrist

Enstemmig om oppryddingsfrist

Publisert:

Grunneier av en eiendom i nærheten av Libru får ett år på seg til å rydde eiendommen for forsøpling. Dersom det ikke blir ryddet bort innen utgangen av 2023 kan det bli mulig med tvangsmulkt.

Sier ja til å starte utbygging av ungdomsskolen

Sier ja til å starte utbygging av ungdomsskolen

Publisert:

Etter en lang debatt ble det torsdag klart at flertallet av kommunestyret i Froland stemte ja til kommunedirektørens forslag om å starte trinn 1 av utbygging av Froland ungdomsskole. Siden saken var oppe i kommunestyre sist hadde prisen forandret seg drastisk.

Kommunen gir over 500 000 kroner til skianlegg i Froland

Kommunen gir over 500 000 kroner til skianlegg i Froland

Publisert: - Oppdatert: 09.02.2023 kl 16:35

Torsdag behandlet kommunestyret i Froland en søknad fra Froland IL om kommunalt tilskudd til interkommunalt skianlegg på Stimoen. Nesten 600 000 gir kommunen i tilskudd.

Får lov til å arrangere motorarrangement

Får lov til å arrangere motorarrangement

Publisert:

Kommunedirektørensforslag til innstilling på søknaden fra Froland motorsykkelklubb MX er at de er positive til Enduro-løp på Flateland.

Blir han frolands neste ordfører?

Blir han frolands neste ordfører?

Publisert: - Oppdatert: 03.02.2023 kl 07:23

Mange av partiene i Froland holder i disse dager på å gjøre klare sine nominasjonslister før årets kommune og fylkestingsvalg. Medlemmene i Froland FrP har talt. Hvem tror du havner på topp under valget i 2023?

Tar innsynsnekt til formannskapet

Tar innsynsnekt til formannskapet

Publisert:

Froland kommunes innsynsnekt av brev som er sendt mellom kommunen og fylkeskommunen, om Blakstadkleiva, blir en sak i formannskapet etter at Stian Omdalsmoen (FrP) reagerer.

Får ett år på å rydde opp

Får ett år på å rydde opp

Publisert:

Froland kommune har gitt pålegg om å rydde opp innen 31.12, neste år. Eiendommen som er forsøplet ligger like ved hovedveien, ved Libru.

– En uke full av nye opplevelser og lærdom

Frolendingen Steinar på Stortinget:

– En uke full av nye opplevelser og lærdom

Publisert:

Nylig var Steinar Rørvik fra Frolands Verk på plass på Stortinget. Der ble det travle dager med mange opplevelser og mye politikk.

Øker ikke eiendomsskatten, satser mer på skole

Øker ikke eiendomsskatten, satser mer på skole

Publisert:

Etter kommunestyremøte torsdag i forrige ukehvor neste års kommunebudsjett ble vedtatt, ble det klart at eiendomsskatten i Froland ikke økes fra 3 til 4 promille, men blir stående på dagens 3 promille.

Går videre med mekling, med knapt flertall

Bøylestadsaken:

Går videre med mekling, med knapt flertall

Publisert: - Oppdatert: 15.12.2022 kl 16:26

Torsdag ble Statsforvalterens innsigelse i Bøylestadsaken behandlet av kommunestyret i Froland. Etter en lang debatt ble det klart at et knapt flertall stemte for å gå videre med mekling.

Flere partier vurderer å «skrote» Statsforvalterens innsigelse

Flere partier vurderer å «skrote» Statsforvalterens innsigelse

Publisert:

Senterpartiet, Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet varsler at de vil vurdere å «skrote» innsigelsen fra Statsforvalteren, på grunn av saksbehandlingsfeil. – Ødeleggende for lokaldemokratiet, mener Stian Omdalsmoen i FrP.

Saken om energiparken splitter flere politiske partier

Saken om energiparken splitter flere politiske partier

Publisert: - Oppdatert: 14.12.2022 kl 07:50

I morgen skal kommunestyret stemme om de skal gå til mekling med Statsforvalteren, i Bøylestad-saken. Spenningen i salen, på Verket, blir elektrisk.

Foreslår mekling i Bøylestad-saken

Foreslår mekling i Bøylestad-saken

Publisert: - Oppdatert: 09.12.2022 kl 22:36

Kommunedirektøren ber om at kommunestyret innleder mekling med Statsforvalteren for å løse innsigelsen til kommuneplanens arealdel, på Bøylestad. Saken behandles i kommunestyret til torsdag.

Blir hun den første kvinnelige ordføreren i Froland?

Blir hun den første kvinnelige ordføreren i Froland?

Publisert:

Mange av paritene i Froland holder i disse dager på å gjøre klare sine nominasjonslister før neste års kommune og fylkestingsvalg. Nylig ble Froland Arbeiderparti ferdig med sin liste, på toppen sto Inger- Lene Håland fra Mykland.