ANNONSE
Annonse
Dette er status på sykehjemsplasser i Froland

Dette er status på sykehjemsplasser i Froland

Publisert:

Arbeidet med det nye sykehjemmet i Froland er planlagt å starte opp igjen høsten 2023. For tiden har sykehjemmet i Froland rett under 30 sykehjemsplasser, men det vil bli et stort behov for flere, forteller virksomhetsleder Omsorg Marianne Røed.

Leksefri skole i Froland?

Leksefri skole i Froland?

Publisert:

I forkant av kommunestyremøte 16. juni hadde Stian Omdalsmoen (FrP) sendt inn en interpellasjon hvor han la vekt på at Froland FrP ønsket å gjennomføre et pilotprosjekt om leksefri skole. I kommunestyremøtet kom et nytt forslag frem, som det nå skal jobbes videre med.

Bekymret over at mange unge i Froland blir tilbudt narkotika

Ungdata-undersøkelsen:

Bekymret over at mange unge i Froland blir tilbudt narkotika

Publisert:

For noen dager siden ble resultatene fra ungdata-undersøkelsen fra Froland presentert for politikerne i Froland. Undersøkelsen ga tilbakemeldinger på hvordan elevene hadde det på skolen og på fritiden.

Se opptak fra kommunestyret i Froland sitt møte

Publisert:

Det siste kommunestyremøte i Froland før sommerferien gjorde Frolendingen opptak av. Det kan du se her.

- Elendig handel på sikt

Sier nei til sammenslåing:

- Elendig handel på sikt

Publisert:

Skal Agder Energi fusjonere med Glitre Energi? Det var spørsmålet kommunestyret skulle ta stilling til på forrige møte. Froland kommune eier en andel av Agder Energi, og det kom sterk motstand fra politikerne til en sammenslåing.

Presenterte ideer til

Presenterte ideer til "nytt sentrum" i Froland, med ekspropriert Langåsen

Publisert:

I høst startet gårdeierforeningen i Osedalen opp et mulighetsstudie for å se på hvordan sentrum i Froland kan bli i fremtiden. Torsdag ble mulighetsstudie fra Feste arkitekter presentert for politikerne i kommunestyret.

Stor motstand mot navne-endring

Stor motstand mot navne-endring

Publisert:

I forkant av kommunestyret torsdag hadde kommunen mottatt en søkand fra Statens Kartverk om å legge til en -æ i stedsnavn på Frolands Verk. Det fikk mye motstand fra politikerne.

Bøylestad blir ikke tatt ut av kommuneplanen

Avgjort i dag:

Bøylestad blir ikke tatt ut av kommuneplanen

Publisert: - Oppdatert: 16.06.2022 kl 23:31

Torsdag skulle kommunestyre stemme over fremgangen i Bøylestad-saken. Både representanter for og i mot industrietableringen på Bøylestad hadde møtt opp for å følge avgjørelsen.

- Skal vi virkelig bruke 500 000 på at en eller flere har mistillit til administrasjonen?

Reaksjoner på forslag:

- Skal vi virkelig bruke 500 000 på at en eller flere har mistillit til administrasjonen?

Publisert:

Tidligere denne uken fikk formannskapet i Froland presentert kommunens budsjettregulering 1. terital 2022. Et av punktene som endte med diskusjon var om kommunen skulle bruke 500 000 kroner på å la noen andre gå gjennom egen drift.

- Det er trafikkfarlig å ha det slik som det er nå

Ønsker bedre vedlikehold på "omkjøringsvei":

- Det er trafikkfarlig å ha det slik som det er nå

Publisert: - Oppdatert: 01.06.2022 kl 09:37

For ikke lenge siden ble det klart at Blakstadkleiva ble stengt frem til 1. september i år. I formannskapet i Froland sitt møte tirsdag, mente Øyvin Froland (Ap) at noe måtte gjøres med veien gjennom Rossedalen før sommertrafikken kom.

Dette er status på parkeringstomta

Dette er status på parkeringstomta

Publisert:

I formannskapets møte tirsdag oppdaterte utviklingssjef i Froland kommune, Sigurd Ahlmann Jensen om status på parkeringstomta mellom kommunehuset og Frolandstaua i Osedalen.

Dette er status på skolene i Froland

Dette er status på skolene i Froland

Publisert: - Oppdatert: 22.05.2022 kl 18:13

Etter ønske fra kommunestyret skal alle virksomhetslederne i Froland kommune gi en presentasjon sin virksomhet i løpet av året. Torsdag var det Froland skoler sin tur, hvor virksomhetsleder Hallgeir Berge fortalte om status.

Skal se mulighet for badeplass for alle

Skal se mulighet for badeplass for alle

Publisert:

I forkant av forrige kommunestyre sendte Liv Maria Ravnåsen Hovatn (Ap) inn et spørsmål om mulighet for badeplass for rullestolbrukere.

I gang med Kilandsfoss-prosjekt

I gang med Kilandsfoss-prosjekt

Publisert:

For noen uker siden orienterte ordfører Ove Gundersen om at Froland kommune måtte gå inn med en egenkapital på 10 millioner, hvis de ville bli med på kraftverksprosjektet Kilandsfoss.

- Det er momenter som må avklares før vi kan gå videre

Bøylestad-saken:

- Det er momenter som må avklares før vi kan gå videre

Publisert: - Oppdatert: 19.05.2022 kl 20:09

Torsdag informerte ordfører Ove Gundersen om status på saken om industriparken på Bøylestad i kommunens arealdel. Den skulle blitt tatt opp i kommunestyret tidligere, men ble utsatt nok en gang.

Positive til å videreføre lavterksel-tilbud for eldre

Kommunestyret i Froland:

Positive til å videreføre lavterksel-tilbud for eldre

Publisert:

Tidligere denne uken skrev Frolendingen om at "Gårdstreffen", et lavterskel-tilbud for eldre på Prestegården, kunne bli lagt ned, dersom kommunen ikke kunne betale for tilbudet selv. Torsdag var Solveig Senum Kane fra Prestegården i kommunestyret og orienterte om tilbudet, som fikk ros fra ...

Kan bli slutt på tilbud for eldre på gård – får ikke støtte

Kan bli slutt på tilbud for eldre på gård – får ikke støtte

Publisert:

Siden i høst har Prestegården hatt et samarbeid med omsorgstjenesten i Froland kommune hvor eldre mennesker har fått tilbud om aktiviteter på gården. I juni kan det være stopp, dersom ikke kommunen kan betale for tilbudet selv videre.

Sylvi Listhaug besøkte Froland

Sylvi Listhaug besøkte Froland

Publisert:

Torsdag ettermiddag var partileder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug på besøk i Froland, som en del av turneèn sin på Sørlandet. Mange møtte opp ved boden i Osedalen for å få en prat med hun og de andre politikerne fra partiet.

Se hvordan det ser ut på innsiden

Nå skal husene i Neset rives:

Se hvordan det ser ut på innsiden

Publisert: - Oppdatert: 04.05.2022 kl 16:04

Tirsdag vedtok formannskapet i Froland å gå for kommunedirektørens forslag om å rive boligene kommunen kjøpte i forbindelse med nytt sykehjem. Etter en runde med befaring i husene var politikerne enige om fremtiden til de 5 boligene.

Vil bruke 10 millioner på kraftverk

Vil bruke 10 millioner på kraftverk

Publisert:

I forrige kommunestyre orienterte ordfører Ove Gundersen om mulig kraftverksdrift i Kilandsfoss i forlengelsen av Flatenfoss mot Bøylestad. Flertallet i kommunestyret ga uttrykk for at de var positive til at kommunen gikk inn med 10 millioner i egenkapital i kraftverket.

Dette er status på Kultur og bibliotek

Kommunestyret ville ha presentasjon av virksomheter:

Dette er status på Kultur og bibliotek

Publisert:

Etter ønske fra kommunestyret skal alle virksomhetslederne i Froland kommune gi en presentasjon sin virksomhet i løpet av året. Torsdag var det Kultur og bibliotek sin tur, hvor virksomhetsleder Reidun Brinchnmann fortalte om hva de drev med.

Nå blir månedsbetaling mulig

Kommunale avgifter:

Nå blir månedsbetaling mulig

Publisert:

I fjor spurte Lars Marius Nilsen (Ap) i kommunestyret om det var mulig å få på plass en ordning der man kunne betale kommunale avgifter med månedstrekk. Torsdag tok han spørsmålet opp på nytt i kommunestyret og fikk svar.

Så mange flyktninger har Froland tatt i mot fra Ukraina

Så mange flyktninger har Froland tatt i mot fra Ukraina

Publisert:

I formannskapsmøte tirsdag spurte Målfrid Viksnes (Krf) om en oppdatering på flyktningsituasjonen i Froland.

Vil lese rapport før riving

Kjøpte 4 hus for millioner:

Vil lese rapport før riving

Publisert:

I forbindelse med det nye sykehjemmet kjøpte Froland kommune flere boliger i nærhet til dagens sykehjem. Boligene har stått tomme lenge, nå ser det ut som at husa skal rives. I formannskapet tirsdag kom formannskapet frem til at de ville vite mer før de kunne ta en avgjørelse.

Skal vurdere pris på riving

Kommunen kjøpte hus for flere millioner:

Skal vurdere pris på riving

Publisert:

I forbindelse med det nye sykehjemmet kjøpte Froland kommune flere boliger i nærhet til dagens sykehjem. Boligene har stått tomme lenge, nå ser det ut som at husa skal rives. Til tirsdag skal formannskapet i Froland ta stilling til priser for riving.