ANNONSE
Annonse
Informerte om sykehjemsplasser i Froland

Informerte om sykehjemsplasser i Froland

Publisert: - Oppdatert: 05.10.2022 kl 17:49

Fredag var politikerne i formannskapet kalt inn til et ekstraordinært formannskapsmøte på kommunehuset i Osedalen. Bakgrunnen var en sak som om sykehjemsplasser som ble diskutert forrige gang politikerne var samlet.

Statsforvalteren mener Bøylestad er uegnet sted  for etablering

Statsforvalteren mener Bøylestad er uegnet sted for etablering

Publisert: - Oppdatert: 28.09.2022 kl 15:15

Det kommer frem i et høringsinnspill fra Statsforvalteren til Froland kommune. I det 16-sider lange dokumentet fra Statsforvalteren kommer det frem en rekke kommentarer fra Statsforvalter Gina Lund og kollegene, til den planlagte etableringen på Bøylestad.

Vanskelig å få sykehjemsplass?

Vanskelig å få sykehjemsplass?

Publisert:

Det gikk innspillet til Målfrid Vigsnes (KrF) ut på i formannskapets møte tirsdag. Hun hadde blitt kontaktet av flere som opplevde det som vanskelig å få plass på sykehjemmet i Froland.

Positive til ny stilling

Positive til ny stilling

Publisert:

I formannskapets møte tirsdag diskuterte politikerne saken om det skulle opprettes en ny stilling som prosjektleder på Teknisk. Det ble en positiv innstilling fra formannskapet til å gå videre med dette. I oktober kommer saken opp i kommunestyret hvor endelig vedtak kommer.

Se opptak fra formannskapsmøtet

Publisert: - Oppdatert: 21.09.2022 kl 14:47

Tirsdag var formannkskapet i Froland samlet til møte. Her kan du se opptak fra møtet som blant annet inneholdt orienteringer om Blakstadkleiva og samfunnsmessige virkninger for Froland og regionen ved etablering av Bøylestad Energipark.

Presenterte mulige virkninger ved etablering på Bøylestad

Presenterte mulige virkninger ved etablering på Bøylestad

Publisert: - Oppdatert: 21.09.2022 kl 18:20

Tirsdag var professor Jon P. Knudsen fra UiA i formannskapet, og orienterte om hans nylige rapport om samfunnsmessige virkninger for Froland og regionen, ved etablering av Bøylestad Energipark.

- Ikke tilgjengelig for alle

Reagerer på plassering av Dagsturhytte:

- Ikke tilgjengelig for alle

Publisert:

Det mener leder i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Anders Emil Ånonsen. Han liker dårlig at den planlagte dagsturhytta i Froland skal plasseres på Krossåsen, og mener den dermed ikke vil bli tilgjengelig for alle.

Så mange millioner har prosjektet blitt

Blakstadkleiva:

Så mange millioner har prosjektet blitt "overskredet" med nå

Publisert:

Tirsdag var prosjektleder i Agder fylkeskommune, Siri Vevstad i formannskapet og orienterte om arbeidet i Blakstadkleiva. Der fikk politikerne også vite litt om hvor prisnivået på prosjektet var nå.

Har mottatt mange høringsinnspill om

Har mottatt mange høringsinnspill om "Bøylestadsaken"

Publisert: - Oppdatert: 20.09.2022 kl 09:30

Lørdag 10. september gikk høringsfristen for innspill til kommuneplanens arealdel i Froland kommune ut. Siden saken ble lagt ut på høring har det kommet inn mange innspill til kommunen.

Presenterte teknisk virksomhet

Presenterte teknisk virksomhet

Publisert:

Etter ønske fra kommunestyret skal alle virksomhetslederne i Froland kommune gi en presentasjon sin virksomhet i løpet av året. Torsdag var det teknisk sin tur, virksomhetsleder Fredric Høyer-Berntsen fortalte litt om status.

Dette er status på arbeidet med

Dette er status på arbeidet med "skianlegg" i Froland

Publisert:

De siste årene har det blitt jobbet med planer om et mulig skianlegg i Froland. Grunnet stor prisvekst blir prislappen for det mulige anlegget vesentlig høyere.

Vil ikke bo på Oland

Vil ikke bo på Oland

Publisert: - Oppdatert: 12.09.2022 kl 15:46

Georg Wilhelm Wahlstrøm fra Bjorbekk søkte Froland kommune om fritak fra boplikten på en eiendom på Oland. Kommunestyret var delt i synet på om de skulle si ja eller nei.

Vedtok fartsbegrensningsforskrift i Nidelva og på Trevann

Vedtok fartsbegrensningsforskrift i Nidelva og på Trevann

Publisert:

Torsdag vedtok kommunestyret forskrift om fartsbegrensning på Trevann og ned til Nidelva.

- Det skal ikke bygges noen ting før veien er på plass

Bøylestad-saken:

- Det skal ikke bygges noen ting før veien er på plass

Publisert: - Oppdatert: 12.09.2022 kl 18:57

Det kommenterte leder i driftsstyret for Bøylestad og Bøylefoss, Odd Egil Tjøstheim i en orientering om Bøylestad-saken i kommunestyremøte torsdag. Lørdag gikk høringsfristen på kommuneplanens arealdel ut, og representantene fra driftsstyret gjorde det klart for politikerne hva deres ...

Fikk klart nei til fritak fra boplikt i Mykland

Fikk klart nei til fritak fra boplikt i Mykland

Publisert:

I forkant av kommunestyremøtet torsdag hadde Froland kommune mottatt en søknad fra Anne Berit Mykland, som ønsket fritak fra konsesjon for boplikt på en gård i Mykland. Det ville ikke politikerne gå med på.

Mølla vekst endrer navn

Mølla vekst endrer navn

Publisert: - Oppdatert: 12.09.2022 kl 08:53

Tirsdag var daglig leder i Mølla Vekst, Jan-Eric Gran og styreleder Aage Nystøl i kommunestyret med ønske om å omorganisere og endre navn på Mølla Vekst.

Foreløpig prislapp økte med 30 millioner

Utbygging av froland ungdomsskole:

Foreløpig prislapp økte med 30 millioner

Publisert:

I fjor høst fikk kommunestyret presentert skisser og informasjon knyttet til den planlagte utbyggingen av Froland ungdomsskole. Torsdag fikk politikerne en oppdatering på prosjektet, som skal deles inn i 2 byggetrinn. Hvor trinn 1 hadde økt med 30 millioner siden desember.

Se opptak fra kommunestyremøtet

Publisert: - Oppdatert: 08.09.2022 kl 21:38

Torsdag var lokalpolitikerne i Froland samlet til høstens første kommunestyremøte. Her kan du se opptak fra dagens møte.

- Industriparken kan bidra med å nå klimamålene

Bøylestad-saken:

- Industriparken kan bidra med å nå klimamålene

Publisert: - Oppdatert: 05.09.2022 kl 07:16

Det mener klimaekspert Svein Olav Tveitdal. Han forstår at det er lokal motstand mot den planlagte industriparken på Bøylestad, men mener det vil gagne Froland og verden i det store bilde.

Trenger flere fastleger i Froland

Trenger flere fastleger i Froland

Publisert:

I dag står mange i Froland på venteliste for å få fastlege. Nå opprettes en ny fastlege stilling for å dekke hele befolkningen i kommunen, det ble klart etter et møte tidligere denne uken.

- Ser mindre svart ut

Budsjettorientering:

- Ser mindre svart ut

Publisert:

På tirsdagens formannskapsmøte fikk representantene en budsjettorientering fra økonomisjef i kommunen, Bård Noraberg. Den viste flere lyspunkt for økonomien i Froland kommune, hvis alt gikk etter planen fremover.

Får ja til ny adkomstvei

Får ja til ny adkomstvei

Publisert:

Tidligere i år søkte Hege Kristin Skogheim kommunen tillatelse om å anlegge ny adkomstvei inn fra kommunal veg på Stemmen til en eiendom like ved boligen hennes, som i dag består av kratt.

Avgjorde utforming av siste tomt på Bliksåsen

Avgjorde utforming av siste tomt på Bliksåsen

Publisert: - Oppdatert: 30.08.2022 kl 11:00

I forkant av formannskapsmøtet tirsdag var det kommet inn en søknad fra utbygger på den siste ledige tomten på Bliksåsen om å bygge to eneboliger på kanten og 2 tomannsboliger bak. Saken ledet til mye diskusjon ettersom Bliksåsenfeltet er er lagt opp til eneboliger.

Her kommer dagsturhytte i Froland

Avgjort denne uken:

Her kommer dagsturhytte i Froland

Publisert:

I høst vedtok kommunestyret i Froland at kommunen skulle bli med videre i prosjektet Dagsturhytta Agder. For få dager siden ble plassering av den planlagte hytta valgt.

Bruke 150 000 på ekstern gjennomgang?

Bruke 150 000 på ekstern gjennomgang?

Publisert:

Det var spørsmålet som dukket opp igjen i formannskapsmøtet tirsdag formiddag. Tidligere i år ble det ytret et ønske om en ekstern gjennomgang av kommunens drift i et kommunestyremøte, tirsdag tok formannskaps-representantene stilling til dette.

ANNONSE
Annonse