Annonse

Gallup

Hvor lenge har du ventet i telefonkø når du har ringt til Froland legekontor?

Relatert nyhet: Øker bemanning på "legekontor-telefonen"

Avgi din stemme

Vis resultat

Vis alle galluper